Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel

hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die hard gaat roepen, als …….. .  BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

Tekstvak:

BEO-Financiën, Burger-Fin.

Seriebedrog in de overheid

BEO deel van BME

wereldwijd machtssysteem

De rol van multi-miljardairs achter de gordijnen

studenten en bevolking

een modelproces  -  stimuleren is mogelijk

studenten en geld

Wat zijn de prioriteiten van de regering?  Taboes

meedoen - wat is je taak?

Brief aan MP Mark Rutte

Vreemde dingen geobserveerd?  BEO informeren!

4.5 miljard voor ECCE - Cheap Clean Energy

fundamenteel vraagstuk

Moraal in de bevolkingspolitiek. Slecht en goed.

De BEO’s roepen

De BEO’s observeren, controleren, corrigeren

sleutelprobleem, sad facts

nauwkeurig observeren, dan kom je er achter

 BEO, Bond Eerlijke Overheid

BEO’s missie:  normaliteit herstellen

Belangrijke dingen financeren. Onbelangrijke later

Eijsberg-bedrog: weinig zichtbaar, toch altijd meer.

BME, Bond Moraal en Eerlijkheid,, dak van  BEO

 

 

DE

 

NL

 

GB

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

B  A  W

St

Overzicht over Basis-thema’s:    DE    NL   GB

Burgers waken over hun staat. Maatschappij en maatschappijreform in de spiegel van 12 thema’s

Lees het pakket boven van 1 tot 12 door  zoals een boek,:  Een nieuw zicht op de maatschappij !   Een zicht dat klopt?   Tel de feiten!

Tekstvak:

 

van de lijdende maatschappij

Reform

<—    B=Basis, A=Actueel, W=Werving

BEO

 

Wij leven nu in het jaar 2011.  2012 is het jaar van de grote veranderingen. Het oude machtsysteem wankelt. 2012 gaat het vallen. Er komt iets veel beters. De sad-ziekte is door nieuwe tests zichtbaar te maken. Wat nu wetenschappers weten, wordt kennis van allen. De bevolking begrijpt de omvang van het sad-probleem. Wereldwijd worden de sad-zieken uit alle machtfuncties gehaald, allereerst in Europa. Normaliteit krijgt een kans.

Ovaal:

BEO

Basis B:   DE   NL  GB

start      Lid - Mitglied - Member

B  A  W

B  A  W

Tekstvak:

 

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun staat

B  A  W

B  A  W

BEO-Vogel, 

Wapendier  van BEO

BEO  met

scherpe ogen

Tekstvak: Tekstvak:

N

Tekstvak: Sadistenjacht

BEO - Bond Eerlijke Overheid

Wij hebben internationaal met een kwaadaardig machtssysteem te maken, dat vele goede dingen doelbewust de nek omdraait. Dat kan men met voorbeelden demonstreren, bewijzen.

 

 

 

 

In hoge concentratie (20% - 25%) zitten in de overheden mensen, die plezier ondervinden, als ze anderen kunnen plagen. Ze hebben een bepaalde ziekte, de sad-ziekte. In hun vaak intelligente hersenen zit een defect leedvermaak-centrum. De onzichtbare defect is erfelijk. Omdat er geen tests waren, de ziekte te herkennen (dat is nu anders, zie A1), hadden deze “defecte mensen” alle tijd, de machtsorganen te infiltreren, waar ze — wolven in schaapskleren – bijzonder veel schade kunnen maken. Rond 4% van allen hebben de ziekte. De defecte mensen clusteren samen en gaan macht zoeken, hebben nu een concentratie van 20% of meer in de overheden. In groepsarbeid hebben ze beheersende posities opgebouwd. Dat is de situatie van nu.

 

De vraag is: waarom hebben zo weinig mensen de kwaadaardigheid van het machtssysteem  door? De antwoord is:  ze worden door het machtssysteem met desinformatie om de tuin geleid.

 

Hoezo is dat mogelijk? Nou, veel mensen, meer dan de helft, hebben weinig kennis en een lage IQ. Dan kan dat. De relatief kleine zieke groep in beheersende posities binnen het machtssysteem benut deze stock van gemanipuleerde goedgelovige mensen als machtbasis, als uitvergroting van  hun wil:

 

Zoals een grote drempel ligt deze geblinddoekte groep in de weg, als het daarom gaat, zonder goedkeuring van boven iets positiefs op de been te brengen. Ze zeggen actief: “Hé wat? Iets veranderen? Laat dat maal blijven! Het is toch alles positief! En zo niet, dan horen wij het van de regering.”  Ze zijn geblinddoekt door het machtssysteem, hersengespoeld door de massamedia van het machtssysteem, dat goede bedoelingen en rooskleurige toestanden voorspiegelt.

 

Maar nu zijn er eerste tests (en meer tests zullen komen), om een ziek leedvermaak-centrum op te sporen. Men kan het zelfs in actie observeren via de nieuwste MRI- apparaten. Toepassen! Verdachte ministers en ambtenaren testen. Verdachte voorzitters van banken en Multinationals in de apparaat zetten, en—indien ziek– in een sanatorium plaatsen. Macht adé! Sadistenjacht! Eerlijke normaalgezonde mensen in de toppen van de macht! Dan gaat de maatschappij opbloeien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat zieke machtkringen goede dingen doelbewust de nek omdraaien kan men met voorbeelden demonstreren. Nemen wij het voorbeeld kanker: goed werkende en goedkope geneesmiddelen voor kanker toepassen. Ze worden onderdrukt.

 

De oorzaak van kanker is de Candida-schimmel in 10 verschillende soorten, onzichtbaar klein, maar in koloniën toch als witte stippen te zien in het weefsel. Dat heeft de arts en kankerspecialist Dr. Simoncini bewezen. Hij laat in zijn video op internet (googeln!) de witte stippen in kankergezwellen zien. De schimmels zijn heel gevoelig tegen alkalische stoffen en met goedkope alkalische middelen eenvoudig te bestrijden. Het machtssysteem ignoreert dit en gaat door met de oude foute theorie: woekerende “boosaardige” lichaamcellen en met de foute therapieën staal, straal en chemo, om de “boosaardige knobbels” te verwijderen. Toch zijn de knobbels juist een afweerpoging van het lichaam, de schimmels in te sluiten. Dus sterven de patiënten massaal, als de schimmels door de foute therapie hulp krijgen om door te breken en uit te zaaien in het hele lichaam. Het is hemelschreeuwend! 25.000 patiënten sterven per jaar alleen in NL. Toch de zieke machtkringen gaan door. Kanker veroorzaakt veel pijn en leed. Dat is dus een grote lustbron voor de sad-zieken. En een miljarden -bron voor hun verrijkingsindustrie daarachter.

Velen hebben de macht van de zieke machtkringen leren kennen, die aan die hemelschreeuwende toestanden iets wilden veranderen.

 

Nemen wij als tweede voorbeeld clean energy. Wij leven in een zee van clean energy. Technieken, om die energie te benutten, zijn er genoeg. Maar ze worden met grof geweld onderdrukt. Als er een uitvinder iets heeft ontwikkeld, dat snel kan worden toegepast, wordt hij door de zieke machtkringen vermoord. Stanley Meyer is een voorbeeld daarvoor. Hij had de waterstof-cel ontwikkeld —zie hier—om goedkoop waterstof (H2) te produceren. Met H2 kan men auto’s aandrijven, stroom maken, gebouwen verwarmen. Alleen water heeft men nodig en de onzichtbare natuurbron, die er is, en als verbinding tussen bron en water de techniek van de uitvinder. Stanley Meyer, Amerikaan van Duitse afkomst, werd in maart 1998 vermoord. Zijn lab met alle apparaten en onderlagen werd door “onbekenden” weggehaald. In 13 jaren sindsdien hebben de oliemaatschappijen van de zieke machtkringen voor vele triljoenen vuil olie en vuile benzine verkocht, en de energiemaatschappijen van de zieke machtkringen met vuile kolen– en “schone” kerncentrales voor vele triljoenen stroom. Voilá! 

 

Een andere uitvinder, de Duits-Nederlander Gunther Niessen, heeft  grensverleggende windmachines ontwikkeld, de Albatros-Windmachines, die in de constante en sterke wind onder de wolken gaan vissen, zie een film hier, en in 2000 een internationale innovatieprijs daarvoor gekregen, maar in 11 jaar niet een cent steun van de overheden door tegenwerking van de zieke machtkringen. Hij heeft veel ervaring opgedaan en kan over 11 jaar sabotage berichten, 11 jaar directe botsingen met zieke machtpersonen, Uiteindelijk is hij lid van BEO geworden, omdat hij nu weet, wat daar speelt, dat door clean energy alleen nog niets is opgelost, omdat er daarachter een dieper probleem zit, de gecamoufleerde zieke groep. Uit het doel clean energy zijn twee doelen geworden: clean energy en clean government. Daarvoor is hij nu bezig, met steun van de BEO-organisatie.

 

Op 24.3.2011 kreeg hij via de lange oren van BEO (de “onzichtbare” leden van BEO, die aan veel plekken niet herkend meeluisteren, BEO past te infiltratie-strategie toe) te horen, dat in de zieke machtkringen serieus daarover gesproken wordt, hem te vermoorden en ook Wubbo Ockels monddood te maken, omdat ook Ockels veel over de reuzenkrachten in de wolkenwind praat, die energy kunnen leveren,  en wegens zijn bekendheid veel aandacht trekt.

 

De achtergrond is, dat na het falen van hun paradepaardje, de ach zo veilige kernenergie (de kernsplitsing) in Fukushima, ze bang zijn geworden, dat nu meer mensen op uitvinders van echte clean-energy-oplossingen luisteren en de Albatros-windmachines toch nog realiteit worden en dan hun machtbasis afbrokkelt. Daar willen ze een stokje voor schuiven door de uitvinder te vermoorden.

 

Gunther Niessen neemt de waarschuwing serieus. Want hij weet, dat de zieken geen geweten hebben en in het verleden altijd met moord hebben gewerkt, een niet verklaarde oorlog met enkele bekende (Stanley Meyer …) en vele onbekende slachtoppers. Hij gaat daarom tegenmaatregelen nemen.

Immers verdwijnt hun machtbasis, de hersengespoelde vertrouwende burger,  zodra ze te veel of te openlijk moorden. Na de ontdekking van de ziekte van het leedvermaak-centrum als de diepe achtergrond van de misstanden kunnen intelligente betrokkene burgers in de tegenaanval gaan en de sadistenjacht openen, met eindstation sanatorium voor de opgespoorde en gevangene sad-zieken.

 

De vraag is, waarom gebeurt dit?

Bond Eerlijke Overheid, BEO, heeft een verrassend antwoord daarop

Uitvinder en ontwikkelaar

van clean energy techniek

Gunther Niessen

werd op 24.3.2011 gewaarschuwd , dat zieke machtkringen serieus daarover praten, hem te vermoorden.

Uitvinder en ontwikkelaar

van clean energy techniek

Stanley Meyer

werd op 24.3.1998

vermoord.