Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel

hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die hard gaat roepen, als …….. .  BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

Tekstvak:

BEO-Financiën, Burger-Fin.

Seriebedrog in de overheid

BEO deel van BME

wereldwijd machtssysteem

De rol van multi-miljardairs achter de gordijnen

studenten en bevolking

een modelproces  -  stimuleren is mogelijk

studenten en geld

Wat zijn de prioriteiten van de regering?  Taboes

meedoen - wat is je taak?

Brief aan MP Mark Rutte

Vreemde dingen geobserveerd?  BEO informeren!

4.5 miljard voor ECCE - Cheap Clean Energy

fundamenteel vraagstuk

Moraal in de bevolkingspolitiek. Slecht en goed.

De BEO’s roepen

De BEO’s observeren, controleren, corrigeren

sleutelprobleem, sad facts

nauwkeurig observeren, dan kom je er achter

 BEO, Bond Eerlijke Overheid

BEO’s missie:  normaliteit herstellen

Belangrijke dingen financeren. Onbelangrijke later

Eijsberg-bedrog: weinig zichtbaar, toch altijd meer.

BME, Bond Moraal en Eerlijkheid,, dak van  BEO

 

 

DE

 

NL

 

GB

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

B  A  W

St

Overzicht over Basis-thema’s:    DE    NL   GB

Burgers waken over hun staat. Maatschappij en maatschappijreform in de spiegel van 12 thema’s

Lees het pakket boven van 1 tot 12 door  zoals een boek,:  Een nieuw zicht op de maatschappij !   Een zicht dat klopt?   Tel de feiten!

Tekstvak:

 

der leidenden Gesellschaft

Reform

<—    B=Basis, A=Actueel, W=Werving

BEO

 

Wij leven nu in het jaar 2011.  2012 is het jaar van de grote veranderingen. Het oude machtsysteem wankelt. 2012 gaat het vallen. Er komt iets veel beters. De sad-ziekte is door nieuwe tests zichtbaar te maken. Wat nu wetenschappers weten, wordt kennis van allen. De bevolking begrijpt de omvang van het sad-probleem. Wereldwijd worden de sad-zieken uit alle machtfuncties gehaald, allereerst in Europa. Normaliteit krijgt een kans.

Ovaal:

BEO

Basis B:   DE   NL  GB

start      Lid - Mitglied - Member

B  A  W

B  A  W

Tekstvak:

 

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun staat

B  A  W

Tekstvak: Tekstvak:

N

Tekstvak: Sadistenjagd

BEO- Bund Ehrliche Obrigkeit

Mit einem bösartigen Machtsystem haben wir es zu tun, international, das vielen guten Dingen zielgerichtet den Hals umdreht. Das kann man an Beispielen demonstrieren, beweisen.

 

 

 

 

In hoher Konzentration (20% - 25%) sitzen in den Obrigkeiten Leute, die Lust erleben, wenn sie andere plagen können. In ihnen wohnt eine merkwürdige Krankheit, die sad-Krankheit. In ihren häufig intelligenten Gehirnen sitzt ein defektes Schadenfreude-Zentrum. Der unsichtbare Defekt ist erblich. Je mehr Kinder sie bekamen - und das waren viele*) -  desto mehr Problempersonen erschienen auf der Bühne. Da es keine Methoden gab, die Krankheit zu erkennen, (das ist nun anders, ziehe A1), hatten die “defekten Menschen” alle Zeit der Welt, unsere Machtorgane zu durchsetzen, wo sie — Wölfe in Schafsfellen – besonders leicht und besonders viel Schaden anrichten können, wenn sie das nur zu tarnen wissen. Rund 4% von allen haben die unsichtbare Krankheit. Die defekten Personen clustern zusammen und suchen Macht. Heute sitzen sie in einer Konzentration von 20% oder mehr in unseren Obrigkeiten. In Gruppenarbeit haben sie ein System von beherrschen Positionen in den Hierachien der Machtapparate aufgebaut. Das ist die Situation, vor der wir heute stehen.

Werden ihre Machtpositionen angegriffen, dann fechten sie listenreich zurück. Wenn sonst nichts mehr hilft, dann ziehen sie ein As aus dem Ärmel: Meuchelmord.

Die Frage ist, was steckt dahinter?

Der Bund Ehrliche Obrigkeit, BEO, hat eine überraschende Antwort

Erfinder und Entwickler

von clean energy Technik

Gunther Niessen

Wurde am 24.3.2011 gewarnt , dass kranke Machtgruppen seriös darüber sprechen, ihn zu ermorden.

 

Erfinder und Entwickler

von clean energy Technik

Stanley Meyer

Wurde am 24.3.1998

ermordet.

Die Frage ist: warum haben so wenige Leute die Bösartigkeit des Machtsystems durchschaut? Die Antwort ist:  sie werden vom Machtsystem mit Desinformation gefüttert und getäuscht.     Weiter Übersetzung in Arbeit. It’s work in progress!

 

Hoezo is dat mogelijk? Nou, veel mensen, meer dan de helft, hebben weinig kennis en een lage IQ. Dan kan dat. De relatief kleine zieke groep in beheersende posities in de hiërarchieën van het machtssysteem benut deze stock van gemanipuleerde goedgelovige mensen als machtbasis, als uitvergroting van  hun wil:

 

Zoals een grote drempel ligt deze geblinddoekte groep in de weg, als het daarom gaat, zonder goedkeuring van boven iets positiefs op de been te brengen. Ze zeggen actief: “Hé wat? Iets veranderen? Laat dat maal blijven! Het is toch alles positief! En zo niet, dan horen wij het van de regering.”  Ze zijn geblinddoekt door het machtssysteem, hersengespoeld door de massamedia van het machtssysteem, dat goede bedoelingen en rooskleurige toestanden voorspiegelt.

 

Maar nu zijn er eerste tests (en meer tests zullen komen), om een ziek leedvermaak-centrum op te sporen. Men kan het zelfs in actie observeren via de nieuwste MRI- apparaten. Toepassen! Verdachte ministers en ambtenaren testen. Verdachte voorzitters van banken en Multinationals in de apparaat zetten, en—indien ziek– in een sanatorium plaatsen. Macht adé! Sadistenjacht! Eerlijke normaalgezonde mensen in de toppen van de macht! Dan gaat de maatschappij opbloeien. Economische wonderen gaan komen in plaats van economische crisissen, en de wereld wordt een stuk mense-lijker, zodra de defecte mensen in het machtssysteem door goede bestuurders zijn vervangen. Inzet voor deze centrale evolutie van de maatschappij loont echt! Doe mee!

 

Dat zieke machtkringen goede dingen doelbewust de nek omdraaien kan men met voorbeelden demonstreren. Nemen wij het voorbeeld kanker: goed werkende en goedkope geneesmiddelen voor kanker toepassen! Ze worden onderdrukt.

 

De oorzaak van kanker is de Candida-schimmel in 10 verschillende soorten, onzichtbaar klein, maar in koloniën toch als een witte stip te zien in het weefsel. Dat heeft de arts en kankerspecialist Dr. Simoncini bewezen. Hij laat in zijn video op internet (googeln!) de witte stippen in kankergezwellen zien. De schimmels zijn heel gevoelig tegen alkalische stoffen en met goedkope alkalische middelen eenvoudig te bestrijden. Het machtssysteem ignoreert dit en gaat door met de oude foute theorie: woekerende “boosaardige” lichaamcellen en met de foute therapieën staal, straal en chemo, om de “boosaardige knobbels” te verwijderen. Toch zijn de knobbels juist een afweerpoging van het lichaam, de schimmels in te sluiten. Dus sterven de patiënten massaal, als de schimmels door de foute therapie hulp krijgen om door te breken en uit te zaaien in het hele lichaam. Het is hemelschreeuwend! 25.000 patiënten sterven per jaar alleen in NL. Toch de zieke machtkringen gaan door. Ze verbieden artsen, goed werkende medicamenten in te zetten, “omdat ze nog niet voldoende getest zijn”. (TV-bericht 26.3.11). Patiënten, wakker geworden, moeten naar het buitenland gaan, om ze te krijgen. Kanker veroorzaakt veel pijn en leed. Dat is dus een grote lustbron voor de sad-zieken. En een miljarden -bron voor hun verrijkingsindustrie daarachter.

Velen, die aan die hemelschreeuwende toestanden iets wilden veranderen, hebben de macht van de zieke machtkringen leren kennen.

 

Nemen wij als tweede voorbeeld clean energy. Wij leven in een zee van clean energy. Technieken, om die energie te benutten, zijn er genoeg. Maar ze worden, op sluwe manier gecamoufleerd, met grof geweld onderdrukt. Als er een uitvinder iets heeft ontwikkeld, dat snel kan worden toegepast, wordt hij door de zieke machtkringen vermoord. Stanley Meyer is een voorbeeld daarvoor. Hij had de waterstof-cel ontwikkeld —zie hier—om goedkoop waterstof (H2) te produceren. Met H2 kan men auto’s aandrijven, stroom maken, gebouwen verwarmen. Alleen water heeft men nodig en de onzichtbare natuurbron, die er is, en als verbinding tussen bron en water de techniek van de uitvinder. Stanley Meyer, Amerikaan van Duitse afkomst, werd in maart 1998 vermoord. Zijn lab met alle apparaten en onderlagen werd door “onbekenden” weggehaald. In 13 jaren sindsdien hebben de oliemaatschappijen van de zieke machtkringen voor vele triljoenen vuile olie en vuile benzine verkocht, en de energiemaatschappijen van de zieke machtkringen met vuile kolen– en “schone” kerncentrales voor vele triljoenen stroom. Voilá! 

 

Een andere uitvinder, de Duits-Nederlander Gunther Niessen, heeft  grensverleggende windmachines ontwikkeld, de Albatross-Windmachines, vermogen tot 200 MW, die in de constante en sterke wind onder de wolken gaan vissen, zie een film hier, en in 2000 een internationale innovatieprijs daarvoor gekregen, maar in 11 jaar niet een cent steun van de overheden door tegenwerking van de zieke machtkringen. Hij heeft veel ervaring opgedaan en kan over 11 jaar sabotage berichten, 11 jaar directe botsingen met zieke machtpersonen. Uiteindelijk is hij lid van BEO geworden, omdat hij nu weet, wat daar speelt, dat door clean energy alleen nog niets is opgelost, omdat er daarachter een dieper probleem zit, de gecamoufleerde zieke groep. Uit het doel clean energy zijn twee doelen geworden: clean energy en clean government. Daarvoor is hij nu bezig, met steun van de BEO-organisatie.

 

Op 24.3.2011 kreeg hij via de lange oren van BEO (de “onzichtbare” leden van BEO, die aan veel plekken niet herkend meeluisteren, BEO past te infiltratie-strategie toe) te horen, dat in de zieke machtkringen serieus daarover gesproken wordt, hem te vermoorden en ook Wubbo Ockels monddood te maken, omdat ook Ockels veel over de reuzenkrachten in de wolkenwind praat, die genoeg energie kan leveren,  en wegens zijn bekendheid veel aandacht trekt.

 

De achtergrond is, dat na het falen van hun paradepaardje, de ach zo veilige kernenergie (de kernsplitsing) in Fukushima, ze bang zijn, dat nu meer mensen naar uitvinders met echte clean-energy-oplossingen luisteren en de 200-MW-Albatross-windmachines toch nog realiteit worden en dan hun machtbasis afbrokkelt. Daar willen ze een stokje voor schuiven door de uitvinder te vermoorden.

 

Gunther Niessen neemt de waarschuwing serieus. Want hij weet, dat de zieken geen geweten hebben en in het verleden altijd met moord hebben gewerkt, een niet verklaarde oorlog met enkele bekende (Stanley Meyer …) en vele onbekende slachtoppers. Hij weet, dat de zieke machtkringen over een staf van ervaren profi-killers beschikken**). Hij heeft daarom tegenmaatregelen genomen. Een stap was, veel concrete informaties in de handen van BEO-LEAKS te geven. BEO-LEAKS en Openleaks en Wikileads zullen de papieren publiceren, als hem iets overkomt.

Immers verdwijnt hun machtbasis, de hersengespoelde vertrouwende burger,  zodra de zieken te veel of te openlijk moorden. Ze zijn rationeel genoeg om dit te begrijpen. Hun ratio werkt. Alleen hun leedvermaak-centrum heeft een defect: een schakelaar, die niet schakelt. Hoe dit precies in elkaar zit, heeft het ISO-Instituut onderzocht, het Instituut Sadisme Onderzoek. Lees meer hier !

 

Na de ontdekking van de ziekte van het leedvermaak-centrum als de diepe achtergrond van wereldwijde misstanden kunnen intelligente en betrokkene burgers in de tegenaanval gaan en de sadistenjacht openen, met eindstation sanatorium voor de opgespoorde en gevangene sad-zieken. DOE MEE! Als onzichtbaar BEO-lid loop je geen risico. De beloningen zijn groot: Op termijn een normale en menselijke wereld. Zie de missie van BEO: normaliteit is ons doel.

< - Erfindung  - >

DE  NL  GB

SAD