Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel

hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die hard gaat roepen, als …….. .  BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

Tekstvak:

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

B  A  W

St(art)

Overzicht over Basis-thema’s in:    DE    NL   GB

Burgers waken over hun staat. Maatschappij en maatschappijreform in de spiegel van 12 thema’s

Lees het pakket boven van 1 tot 12 door  zoals een boek,:  Een nieuw zicht op de maatschappij !   Een zicht dat klopt?   Tel de feiten!

Tekstvak:

 

van de lijdende maatschappij

Reform

<—    B=Basis, A=Actueel, W=Werving

BEO

 

Wij leven nu in het jaar 2011.  2012 is het jaar van de grote veranderingen. Het oude machtssysteem wankelt. In 2012 gaat het vallen. Er komt iets veel beters. De sad-ziekte is door nieuwe tests zichtbaar te maken. Wat nu wetenschappers weten, wordt kennis van allen. De bevolking begrijpt de omvang van het sad-probleem. Wereldwijd worden de sad-zieken uit alle machtfuncties gehaald, allereerst in Europa. Normaliteit krijgt een kans.

Ovaal:

BEO

Basis B:   DE   NL  GB

start      Lid - Mitglied - Member

B  A  W

B  A  W

Tekstvak:

 

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun staat

B  A  W

Tekstvak: Tekstvak:

N

Tekstvak: Sadistenjacht

BEO - Bond Eerlijke Overheid

Met een kwaadaardig machtssysteem hebben wij te maken, internationaal, dat vele goede dingen doelbewust de nek omdraait. Dat kan men met voorbeelden demonstreren, bewijzen.

 

 

 

 

In hoge concentratie (20% - 25%) zitten in de overheden mensen, die plezier ondervinden, als ze anderen kunnen plagen. Ze hebben een bepaalde ziekte, de sad-ziekte. In hun vaak intelligente hersenen zit een defect leedvermaak-centrum. Het onzichtbare defect is erfelijk. Hoe meer kinderen ze kregen - en ze kregen vele*) -  hoe meer probleemmensen verschenen op het toneel. Omdat er geen tests waren, de ziekte te herkennen (dat is nu anders, zie A1), hadden deze “defecte mensen” alle tijd van de wereld, de machtsorganen te infiltreren, waar ze — wolven in schaapskleren – bijzonder veel schade kunnen maken, als ze maar weten, dit goed te verhullen.

De vraag is, wat zit er achter?

BEO, Bond Eerlijke Overheid, heeft een verrassend antwoord daarop:

Uitvinder en ontwikkelaar

van clean energy techniek

Gunther Niessen

werd op 24.3.2011 gewaarschuwd , dat zieke machtkringen serieus daarover praten, hem te vermoorden.

 

Uitvinder en ontwikkelaar

van clean energy techniek

Stanley Meyer

werd op 24.3.1998

vermoord.

De vraag is: waarom hebben zo weinig mensen de kwaadaardigheid van het machtssysteem  door? De antwoord is:  ze worden door het machtssysteem met desinformatie om de tuin geleid.

 

Hoezo is dat mogelijk? Nou, veel mensen, meer dan de helft, hebben weinig kennis en een lage IQ. Dan kan dat. De relatief kleine zieke groep in beheersende posities in de hiërarchieën van het machtssysteem benut deze stock van gemanipuleerde goedgelovige mensen als machtbasis, als uitvergroting van  hun wil:

 

Zoals een grote drempel ligt deze geblinddoekte groep in de weg, als het daarom gaat, zonder goedkeuring van boven iets positiefs op de been te brengen. Ze zeggen actief: “Hé wat? Iets veranderen? Laat dat maal blijven! Het is toch alles positief! En zo niet, dan horen wij het van de regering.”  Ze zijn geblinddoekt door het machtssysteem, hersengespoeld door de massamedia van het machtssysteem, dat goede bedoelingen en rooskleurige toestanden voorspiegelt.

 

Maar nu zijn er eerste tests (en meer tests zullen volgen), om een ziek leedvermaak-centrum op te sporen. Men kan het zelfs in actie observeren via de nieuwste MRI- apparaten. Toepassen! Verdachte ministers en ambtenaren testen. Verdachte voorzitters van banken en Multinationals in de apparaat zetten, en—indien ziek– in een sanatorium plaatsen. Macht adé! Sadistenjacht! Eerlijke normaalgezonde mensen in de toppen van de macht! Dan gaat de maatschappij opbloeien. Economische wonderen gaan komen in plaats van economische crisissen, en de wereld wordt een stuk mense-lijker, zodra de defecte mensen in het machtssysteem door goede bestuurders zijn vervangen. Inzet voor deze centrale evolutie van de maatschappij loont echt! Doe mee!

 

Dat zieke machtkringen goede dingen doelbewust de nek omdraaien kan men met voorbeelden demonstreren. Nemen wij het voorbeeld kanker: goed werkende en goedkope geneesmiddelen voor kanker toepassen! Ze worden onderdrukt.

 

De oorzaak van kanker is de Candida-schimmel in 10 verschillende soorten, onzichtbaar klein, maar in koloniën toch als een witte stip te zien in het weefsel. Dat heeft de arts en kankerspecialist Dr. Simoncini bewezen. Hij laat in zijn video op internet (googeln!) de witte stippen in kankergezwellen zien. De schimmels zijn heel gevoelig tegen alkalische stoffen en met goedkope alkalische middelen eenvoudig te bestrijden. Het machtssysteem ignoreert dit en gaat door met de oude foute theorie: woekerende “boosaardige” lichaamcellen en met de foute therapieën staal, straal en chemo, om de “boosaardige knobbels” te verwijderen. Toch zijn de knobbels juist een afweerpoging van het lichaam, de schimmels in te sluiten. Dus sterven de patiënten massaal, als de schimmels door de foute therapie hulp krijgen om door te breken en uit te zaaien in het hele lichaam. Het is hemelschreeuwend! 25.000 patiënten sterven per jaar alleen in NL. Toch de zieke machtkringen gaan door. Ze verbieden artsen, goed werkende medicamenten in te zetten, “omdat ze nog niet voldoende getest zijn”. (TV-bericht, Buitenhof, 26.3.11). Patiënten, wakker geworden, moeten naar het buitenland gaan, om ze te krijgen. Kanker veroorzaakt veel pijn en leed. Dat is dus een grote lustbron voor de sad-zieken. En een miljarden -bron voor hun verrijkingsindustrie daarachter. Velen, die aan die hemelschreeuwende toestanden iets wilden veranderen, hebben de macht van de zieke machtkringen leren kennen.

 

Nemen wij als tweede voorbeeld clean energy. Wij leven in een zee van clean energy. Technieken, om die energie te benutten, zijn er genoeg. Maar ze worden, op sluwe manier gecamoufleerd, met grof geweld onderdrukt. Als er een uitvinder iets heeft ontwikkeld, dat snel kan worden toegepast, wordt hij door de zieke machtkringen vermoord. Stanley Meyer is een voorbeeld daarvoor. Hij had de waterstof-cel ontwikkeld —zie hier—om goedkoop waterstof (H2) te produceren. Met H2 kan men auto’s aandrijven, stroom maken, gebouwen verwarmen. Alleen water heeft men nodig en de onzichtbare natuurbron, die er is, en als verbinding tussen bron en water de techniek van de uitvinder. Stanley Meyer, Amerikaan van Duitse afkomst, werd in maart 1998 vermoord. Zijn lab met alle apparaten en onderlagen werd door “onbekenden” weggehaald. In 13 jaren sindsdien hebben de oliemaatschappijen van de zieke machtkringen voor vele triljoenen vuile olie en vuile benzine verkocht, en de energiemaatschappijen van de zieke machtkringen met vuile kolen– en “schone” kerncentrales voor vele triljoenen stroom. Voilá! 

 

Een andere uitvinder, de Duits-Nederlander Gunther Niessen, heeft  grensverleggende windmachines ontwikkeld, de Albatross-Windmachines, vermogen tot 200 MW, die in de constante en sterke wind onder de wolken gaan vissen, zie een film hier, en in 2000 een internationale innovatieprijs daarvoor gekregen, maar in 11 jaar niet een cent steun van de overheden door tegenwerking van de zieke machtkringen. Hij heeft veel ervaring opgedaan en kan over 11 jaar sabotage berichten, 11 jaar directe botsingen met zieke machtpersonen. Uiteindelijk is hij lid van BEO geworden, omdat hij nu weet, wat daar speelt, dat door clean energy alleen nog niets is opgelost, omdat er daarachter een dieper probleem zit, de gecamoufleerde zieke groep. Uit het doel clean energy zijn twee doelen geworden: clean energy en clean government. Daarvoor is hij nu bezig, met steun van de BEO-organisatie.

 

Op 24.3.2011 kreeg hij via de lange oren van BEO (de “onzichtbare” leden van BEO, die op veel plekken niet herkend meeluisteren, BEO past te infiltratie-strategie toe) te horen, dat in de zieke machtkringen serieus daarover gesproken wordt, hem te vermoorden en ook Wubbo Ockels monddood te maken, omdat ook Ockels veel over de reuzenkrachten in de wolkenwind praat, die genoeg energie kunnen leveren,  en wegens zijn bekendheid veel aandacht trekt. Als ze geen raad meer weten, dan trekken ze hun aas, sluipmoord.

 

De achtergrond is, dat na het falen van hun paradepaardje, de ach zo veilige kernenergie (de kernsplitsing) in Fukushima, ze bang zijn, dat nu meer mensen naar uitvinders met echte clean-energy-oplossingen luisteren en de 200-MW-Albatross-windmachines toch nog realiteit worden en dan hun machtbasis afbrokkelt. Daar willen ze een stokje voor steken door de uitvinder te vermoorden.

 

Gunther Niessen neemt de waarschuwing serieus. Want hij heeft ervaring met hen en weet, dat de zieken geen geweten hebben en in het verleden altijd met moord hebben gewerkt, een niet verklaarde oorlog met enkele bekende (Stanley Meyer …) en vele onbekende slachtoppers. Hij weet, dat de zieke machtkringen over een staf van ervaren profi-killers beschikken. Een telefoontje is al voldoende**). Hij heeft daarom tegenmaatregelen genomen. Een stap was, veel concrete informaties in de handen van BEO-LEAKS te geven. BEO-LEAKS en Openleaks en Wikileads zullen de papieren publiceren, als hem iets overkomt.

Immers verdwijnt hun machtbasis, de hersengespoelde vertrouwende burger,  zodra de zieken te veel of te openlijk moorden. Ze zijn rationeel genoeg om dit te begrijpen. Hun ratio werkt. Alleen hun leedvermaak-centrum heeft een defect: een schakelaar, die niet schakelt. Hoe dit precies in elkaar zit, heeft het ISO-Instituut onderzocht, het Instituut Sadisme Onderzoek. Lees meer hier !

 

Na de ontdekking van de ziekte van het leedvermaak-centrum als de diepe achtergrond van wereldwijde misstanden kunnen intelligente en betrokken burgers nu in de tegenaanval gaan en de sadistenjacht openen, met eindstation sanatorium voor de opgespoorde en gevangene sad-zieken. DOE MEE! Als onzichtbaar BEO-lid loop je geen risico. De beloningen zijn groot: Op termijn een normale en menselijke wereld. Zie de missie van BEO: normaliteit is ons doel.

< - uitvinding  - >

DE  NL  GB

SAD

**)    de zieke machtkringen beschikken over een staf van ervaren profi-killers, die nauw met criminele politieagenten samenwerken. Daarom, eerlijke politiemensen, ogen open houden en opletten: u hebt criminele collega’s! Als deze collega’s naar een “ongeval-moord” geroepen worden, dan vinden ze alleen sporen van een ongeval en nooit sporen van een moord. Omdat ze tevoren geïnformeerd worden, weten ze het meestal zo in te richten, dat alleen zij komen en eerlijke politiemensen niet op de plaats van de moord verschijnen. Zo werkt “het systeem”! Ook zorgt het systeem daarvoor, dat een arts uit de criminele groep al wacht, om het dode moordoffer het juiste papier voor het kerkhof mee te geven: “ongeval, natuurlijke dood”. Als dat lukt, dan blijft alles rustig, en achter gesloten deuren vieren de sad-zieken feest. In zeldzame gevallen, waar later de moord toch bekend wordt, hebben ze zich maar vergist, hebben iets over het hoofd gezien, en zo blijven ze functionarissen van het systeem. Zonder hulpmiddelen zijn deze criminele structuren nauwelijks open te breken. Nu hebben wij hulpmiddelen: MRI-hersenscans. Verdere zullen volgen. Help mee, werkzaamheden van vakmensen te financieren, die gen-tests en verdere opspoor-tests ontwikkelen: 

ABN.AMRO-Bank, Rek.nr.   8 122 19 19 8. (BEO-gentest). 

Rond 4% van allen hebben de ziekte. De defecte mensen clusteren samen en gaan macht zoeken, hebben nu een concentratie van 20% of meer in de overheden. In groepsarbeid hebben ze beheersende posities in de hiërarchieën van de machtapparaten opgebouwd. Dat is de situatie van nu. Worden hun machtposities aangevallen, dan vechten ze listig terug. Als niets anders meer helpt, dan trekken ze hun AS uit hun mouwen: sluipmoord. Zie 1 1/2 voorbeelden boven!

 

*) De sad-zieke banker Amsel Bauer Rothschild had 16 zonen en 18 dochters. Hij is de oervader van een grote clan van sad-zieken, die grote banken, grote wapenfabrieken  en multi-miljarden vermogens in handen hebben en achter de gordijnen met politiek bezig zijn. Vele sporen wijzen er op, dat ze bij de organisatie van de grote oorlogen betrokken waren. Hot spots van de sad-ziekte in haar gevaarlijkste vorm! De nieuwe inzichten en de nieuwe testmethoden geven de maatschappij de mogelijkheid, hot spots aan te pakken!

Preventiemethoden toepassen, de volgende oorlog voorkomen, en nog veel meer!

B   Basis-thema’s   B1 - B12 :

B1